پرنسس ما دو نفر

اهنگ شاد

    اریا جیگر باباش عشقش آب و دریاس عاشق تولد و اهنگ تولد بعضی وقت ها براش اهنگ شاد میزارم میرقصه و کلی ذوق میکنه ...
17 فروردين 1396

شعر کوودکانه درباره نان تازه

  این هم یه شعر زیبا در باره نان که میتونید به صورت آهنگ برای پرنسس ها مون بخونیم تا با نان آشنا بشن       دانید من که هستم؟من نان تازه هستم  خوش عطرم و برشته عطرم به جان سرشته  زینت سفره هایم قوت دست و پایم  حاصل کار یاران خوراک صد هزاران  حکایتم دراز است در من هزار راز است  بشنو تو سرگذشتم چه بودم و چه گشتم  گندم بودم در آغاز  گندم ناز و طناز دهقان پیر مرا کاشت  زحمت کشید تا برداشت هر روز و شب داد آبم  ببین چقدر شادابم از رنج و کار دهقان  کم کم شدم شکوفان قدم بلند شد کم کم  بوسید روی...
13 اسفند 1395
1